ERP | KOBİ ERP

ERP [Enterprise Resource Planning] Kurumsal Kaynak Planlaması ile bir firmanın bütün bölüm ve fonksiyonlarını tek bir sistemle birleştirebilirsiniz. Farklı ihtiyaçları ve beklentileri olan çok sayıdaki bölümü aynı bilgi otomasyon sistemi için de bir araya getirebilir ve bu bilgi tabanını en etkili olacak şekilde paylaşabilirsiniz.

Bu sayede olağanüstü tasarruflar sağlayabilir ve çalışma hızını artırabilirsiniz. Bölümler arası bilgi akışının hızlanması ile firmanın genel çalışma hızını artırabilir, gün ve dönem içindeki rapor ve analiz imkânlarını zenginleştirebilirsiniz.

Adımınızı Doğru Atın!

KOBİ ERP ile Doğru Plan Etkili Yönetim

Kobi ERP | Teklif Yönetimi

erp teklif yönetimi

teklif yönetimi

KOBİ ERP  teklif yazılımı ile; ürün resimli ve varsa ürün teknik özellikli istenilen döviz birimin de kısa zaman da ve detaylı teklif oluşturulabilir, oluşturulan teklifler revizyonları ile birlikte arşivlenebilir, onaylanan teklifleri siparişe veya faturaya dönüştürülmesi tek işlemle sağlanabilir, onaylanan, bekleyen ve red edilen tekliflerin raporlarını personele, şubeye göre alabilir ve detaylı teklif analizleri yapabilirsiniz.

Sipariş Yönetimi

erp sipariş yönetimi

sipariş yönetimi

KOBİ ERP  sipariş yazılımı ile, alınan bir siparişin tamamını veya bir kısmını siparişi veren firmanın bir veya birden fazla adresine sevkini yapabilir, siparişte sipariş kalemlerinden bir veya birkaçını iptal edebilir, siparişin üretimle, stokla ve verilen sipariş ile olan ilişkisini, siparişin karlılığını görebilir, siparişin fatura ve/veya irsal iyeye otomatik dönüşmesini sağlayabilirsiniz.

Stok ve Depo Yönetimi

erp stok ve depo yönetimi

stok ve depo yönetimi

KOBİ ERP  Stok yazılımı ile alınan, satılan ve/veya üretilen ürünlerin stok tipine (seri numara, lot, ömürlü, renk-beden, ham madde, yarı mamul, mamul, paket stok) uygun olarak, depo ve şubeler bazında, gerekirse raf yerini de belirterek giriş çıkışlarını takip edebilir, maliyetlerini hesaplayabilir, tanımlanan maksimum ve minimum değerlerini ve alınan siparişi  dikkate alarak verilecek siparişleri görebilirsiniz.

Finans Yönetimi

erp finans yönetimi

finans yönetimi

KOBİ ERP  finans yönetimi ile,Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili ödeme ve tahsilatların ayrıntılı olarak kolaylıkla işleyebilir, hesap işlemlerini çek, senet, banka, kredi kartı, taksitli satış, fatura üzerinden açık hesap olarak takip edebilir, risk limitlerinin çek, senet, açık ve toplam risk olarak ayrıntılı olarak belirleyebilir, ödemelerin ve alacakları  planlayabilir, hesapları istenilen döviz biriminde tutabilir, nakit akışınızı merkez ve/veya şubeler bazında izleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Yazılım Geliştirme

erp yazılım geliştirme

yazılım geliştirme

E-Yaz Yazılım KOBİ ERP’nin özel yazılım geliştirme taahhüttü ile, işletmenizin   yapılan analiz sonucu ortaya çıkan özel yazılım uygulamalarına Kobi ERP  ile tam entegre çalışacak şekilde  sahip olabilir ve böylece oluşacak zaman kayıplarının ve hataların önüne geçebilirsiniz.

CRM | Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM

E-Yaz Yazılım ürünü olan Kobi ERP CRM bileşeni ile müşteriler ile ilgili görüşme, teklif oluşturma, sipariş, satış, satış sonrası hizmetler ile ilgili bütün süreçlerin, müşteri memnuniyetini en üste düzeye çıkarabilecek kalitede yönetecek kayıtlarını oluşturabilirsiniz. Bu kayıtlardan üretilecek  rapor ve analizler ile daha kusursuz stratejik yaklaşımlar ortaya çıkarabilirsiniz.

Satın Alma Yönetimi

erp satın alma yönetimi

Satın alma yönetimi

KOBİ ERP ile, satın alma işlemlerinizi, teklif alma, sipariş ürünlerin teslim alınmasına ve irsaliye fatura girişlerine kadar bütün aşamaları ile takip edebilir ve kontrol altına alabilirsiniz.

KOBİ ERP  ile, Yakın ve uzun vadeli bütün ödeme bilgilerinize en kısa sürede erişebilir, aldığınız indirim, fiyat ve ödeme şartları ile bu şartların geçerlilik sürelerini ve ilgili maliyetlerini de takip edebilirsiniz.

Satış Yönetimi

erp satış yönetimi

satış yönetimi

KOBİ ERP ile teklif verilmesinden başlayarak, onaylanan teklifin otomatik siparişe dönüşmesini ve teslimat için gerekli evrakların oluşturulması, ürünlerin faturalandırılması ve zamanın da teslimatının yapılmasına kadar tüm satış ve sevkıyat süreçlerini takip edebilir ve kontrol altına alabilirsiniz.

Üretim

erp üretim yönetimi

üretim yönetimi

KOBİ ERP, ile bütünden parçaya, parçadan bütüne yapılan üretim işlemlerine ait reçeteleri oluşturabilirsiniz. Üretim safha tanımlarını yapabilir her safhada işlenen ürünleri ve işleme maliyetlerini rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Üretim alanında ki ihtiyaç duyulan verileri üretim makinesinden otomatik alabilecek ara yazılıma sahip olabilirsiniz. Ya da kurulacak ot/vt ürünleri ile bu verileri kolayca sisteme işleyebilirsiniz.

Böylece Ham madde, yarı mamul, mamul stoklarını ve stok maliyetlerini daha etkin yönetebilirsiniz.