SEKTÖRE ÖZEL YAZILIM

Sektöre Özel Yazılım ile

Sektöre Özel Yazılım , İş dünyası yüzlerce farklı sektörden oluşmuştur. Bazı sektörlerin işleyişleri ve iş süreçleri birbirine benzemekle beraber genellikle birbirinden farklılık göstermektedir. Örnek olarak kuyumculuk sektörünün işleyişi ile restoran-cafe sektörünün işleyişi arasında çok ciddi farklar vardır. Hatta aynı sektördeki iki firmanın bile iş süreçleri birbirinden farklı olabilir. Bu farklılığı ortaya çıkaran ana faktörler olarak yönetim tarzı, firmanın büyüklüğü, kullanılan makineler gibi başlıkları sayabiliriz.

Ticari firmalar hizmet ve/veya ürün üretip ve/veya alır ve/veya üretir satarlar. Bu başlıklar ticari firmaların hepsinde aynı olmasına rağmen başlıkların sektöre göre açıklamaları ciddi farklılıklar göstermektedir. Şimdi bu başlıklara göre açıklamalarında karşımıza çıkacak farklılıklara bir göz atalım.

Üretim

Parçadan bütüne üretim

Üretim denilince genellikle reçeteleri kolayca oluşturulabilen parçadan bütüne üretim akla gelmektedir. Parçadan bütüne üretimlerde kullanılan hammadde, yarı mamul takipleri yapılabilmektedir. Bu yöntem ile bu tip üretimler de stokların [hammadde, yarı mamul, mamul] giriş çıkışlarını kontrol etmek açısından doğru bir yöntemdir. Ancak belirli büyüklüğe erişmiş işletmelerde yapılan üretimlerin üretim safhaları farklı özellikler gösterebilmektedir. İşletmeler safha maliyetlerini bu maliyetlerin üretilen ürüne yansıma oranını görmek istemektedir.

Bütünden parçaya üretim

Aynı sektörde farklı büyüklükteki firmalarda dahi değişen üretim süreçleri, sektör farklı olunca tamamen değişiklik gösterebilmektedir. Et ürünlerini üreten bir işletme üretimi bütün parçaya yapmak zorundadır. Karkas etten kuşbaşı, bonfile, pirzola, kıyma vb. gibi et ürünleri üretilmektedir. Üretim de üretilen ürün miktarı ve bunların kontrol ve denetim için teraziler kullanılmaktadır.

Et durdukça ağırlık kaybına uğramaktadır. Hayvanın kemik yapısı ve etin zamanın da ve doğru bir şekilde işlenmesi fire oranlarına direk etki etmektedir. Bu üretimi yapan işletmelerde bu durumları bilerek üretim bantları oluşturulmalı ve kullanılan yazılım bu üretime uygun olmalıdır.

Mermer üreten işletmeler de üretim farklılıklar göstermektedir. Bu üretim de bütünden parçaya üretimdir. Ancak fire oranı öngörülemez. Bir mermer tabakasında damar varsa fire %80 lere çıkabilir.

Proje üretim

Bazı sektörlerde her üretim diğerinden tamamen farklı olmaktadır. Bu yüzden üretim safhaları için sürekli kullanılabilecek bir reçete oluşturulamaz. Bu durum da yazılımda farklı yöntemler kullanılabilir. Her safha için her yeni siparişte reçete oluşturulması gibi.

Sektöre özel yazılım ile üretim de ilgili sektörün ihtiyacı en doğru şekilde karşılanabilir.

Satın Alma

Satın alma süreçleri ve bu süreçlerde yapılan işlemler de sektörlere göre farklılıklar göstermektedir. Bazı sektörler sattıkları ürünler ile ilgili stok bulundurmak zorunda oldukları halde bazı sektörlerde alınan siparişlerden sonra ürün teminine gidilmektedir.

Stok bulundurmak zorun da olan sektörler için stok ve depo yönetimi çok daha fazla önem kazanmaktadır. Stok maliyetlerinin hesaplanması, ürün satış devir hızlarının takip edilmesi, stok kalemlerine göre bulundurma miktarların belirlenmesi, ömürlü ve seri numaralı stokların izlenmesi vb. gibi çalışmaların yapılması gerekir.

Ürün satın alma işlemleri sipariş alındıktan sonra yapıldığında ise satın alma işlemleri farklılıklar gösterecektir.

Hizmet Satın alma süreçleri de ürün satın alma süreçlerinden farklı olmaktadır. Bir danışmanlık firması hizmet satışı yaparak ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Verdiği hizmetlerin bir kısmını başka bir firmadan temin etme yoluna gidebilir. Bu durumda hizmet alış ve satış süreçleri devreye girer.

Satış

Perakende Satış

Perakende satış yapan işletmelerin satış süreçleri de sektöre, yönetim şekline ve büyüklüğüne göre farklılıklar gösterir.

Gıda Marketlerindeki Satışlar müşterinin marketten aldıkları ürünleri kasada ödemeleri şeklindedir. Kasada ürünlerin barkodları okutulur. Genellikle müşteriye perakende satış fişi verilir. Tahsilât ise nakit, kredi kartı, yemek çeki gibi ödeme araçları ile yapılır.

Bir Mobilya Mağazasında Satış Alınan siparişle başlayabilir. Ürün hemen satış anın da teslim edilebildiği gibi daha sonra da teslim edilebilir. Müşteriye taksit yapılabilir. Taksitli satışlarda tahsilat için kredi kartının yanın da çek/senet gibi ödeme araçları da alınabilir.

Toptan Satış

Gıda Toptancıları satışlarını müşterilerine giderek sıcak ve/veya soğuk satış yapabildikleri gibi, kendi işyerlerin de gelen müşteriye satış yapabilirler.

Hizmet Satışı

Hizmet satışı yapan işletmeler de satış süreçleri de farklılıklar göstermektedir.